Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø

Arbejdsskade

Hvad gør jeg, hvis jeg har pådraget mig en arbejdsskade?

Hvis du pådrager dig en arbejdsskade (dvs. lider fysisk eller mental overlast i forbindelse med dit arbejde, uanset hvor, hvornår og hvordan), er det vigtigt at du hurtigtst muligt orienterer din leder og tager kontakt til din AMR. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte Kredskontoret.

Læs mere her: /arbejdsliv/arbejdsmiljoe/arbejdsskader/anerkendelse-og-erstatning