Rådgivning

Rådgivning

Et af Hillerød Lærerkreds´ vigtigste formål er rådgivning af dig som medlem. 

Rådgivningen omhandler typisk dine ansættelsesvilkår, lønforhold, opgaveoversigt, arbejdstid, ferieregler, barsel, arbejdsmiljø, sygdom, senioraftale og tolkningsproblemer omkring lokale aftaler og forståelser.

Der kan også være andre ting, fx rådgivning i forbindelse med alvorlige samtaler med din ledelse, jobskifte, sygdom eller opsigelse o. lign.

Du er altid velkommen til at kontakte din lokale TR eller AMR. Har du brug for at inddrage Kredskontoret, kan du ringe på 48 26 32 72 eller sende os en mail på 030@dlf.org . Kredskontorets åbningstider kan du se på www.dlf-hillerod.dk , hvor du også kan læse dig til mange svar på det, som din forespørgsel måske handler om.                         

Har du specifikke forespørgsler omkring

  • pension (som overenskomstansat),
  • efterløn,
  • dagpengeregler og
  • skat

må vi IKKE rådgive, fordi andre instanser har rådgivningspligten og dermed også det juridiske rådgivningsansvar. Derfor er vi heller ikke uddannet indenfor disse områder, og vi har ingen sagsbehandlere til at varetage områderne.

Vi henviser i stedet til:

  • Pension: Lærernes Pension, www.lppension.dk eller telefon 70 21 61 31.
  • Efterløn og dagpenge: DLF-A (Lærernes A-kasse), www.dlfa.dk (log ind med NEM-ID) eller telefon 70 10 00 18.
  • Skat: Skats hjemmeside eller dit lokale skattecenter. Se www.skat.dk