Senioraftale

 

Har du overvejet en senioraftale?

 

Hvad er en senioraftale?

Medarbejdere kan fra det fyldte 52 år (afhængigt af, hvilke vilkår, man i øvrigt er ansat under) få mulighed for at gå på nedsat arbejdstid.

Nedsættelsen af arbejdstid skal medarbejderen selv finansiere.

Nedsættelsen skal være indenfor 25% af den til enhver tid gældende ugentlige arbejdstid for medarbejderen.

Pensionsindbetalingen vil fra Hillerød Kommune være uændret, når arbejdstids-nedsættelsen er indenfor 25% af den til en hver tid gældende ugentlige arbejdstid.

 

Hvornår skal jeg søge?

Som udgangspunkt skal du søge seniorordning i forbindelse med skoleårets planlægning.

Det er også muligt at søge seniorordning i løbet af skoleåret.

 

Hvor skal jeg henvende mig?

Du kan få papirer vedrørende Hillerød Kommunes seniorpolitik hos din skoleledelse, TR eller Kredsen.

Du anbefales at kontakte Kredsen, inden du ansøger om senioraftale, for at få oplysning om rettigheder og muligheder. (tlf. 48 26 32 72 eller mail: 030@dlf.org)

 

Hvad skal jeg gøre?

Du kan bede om en MUS – samtale eller en samtale med din skoleleder om ønsket om at indgå en senioraftale.

Du skal skriftligt ansøge via din skoleleder om en senioraftale. Husk at bede om et skriftligt svar.

Du skal senest 4 uger efter ansøgning afholde et møde om indgåelse af senioraftale.

Det er Kredsen, der underskriver aftalen.

 

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Du skal i samarbejde med din skoleleder aftale, hvordan din arbejdstidsnedsættelse skal udmøntes. Aftalen skal afspejle en reel arbejdslettelse for dig, hvilket tydeligt skal fremgå af aftalen.

Selv om du er kommet på senioraftale, er du stadig berettiget til aldersreduktion jf. Overenskomsten. Aldersreduktionen (175 timer pr. år) fortsætter jf. Lov 409 for ansatte, der pr. 31. juli 2013 var fyldt 57 år.

Af pædagogiske årsager kan din beskæftigelsesgrad udmøntes forskelligt fra år til år.

 

Hvad med min efterløn?

Det er DLF/A (Lærernenes A-kasse) der har rådgivningsansvar i den slags spørgsmål, og derfor kan Danmarks Lærerforening ikke udtale sig i A - kassespørgsmål.

Det er derfor MEGET vigtigt, at du henvender dig til DLF/A (tlf. 70100018, web: laka.dk) og forhører dig om, hvilken indflydelse en senioraftale kan få på din efterløn.

 

Hvilke spørgsmål kan jeg stille til DLF/A?

  • ”Sker der reduktion i min samlede "efterløns-pakke", når jeg er på  x antal timer?”
  • "Betyder min seniorordning noget for, HVORNÅR jeg kan gå på efterløn?"
  • "Kan jeg få udbetalt et reduceret efterlønsbeløb MENS jeg er på seniorordning - fx hvis min alder i øvrigt berettiger til, at jeg kunne gå på efterløn?"

Når du har en foreløbig aftale, skal du sende en kopi til DLF/A, og bede dem bekræfte, at aftalen har taget højde for alt.

 

    Har du yderligere spørgsmål –     

    henvend dig i Kredsen på 48 26 32 72 eller  på mail 030@dlf.org