Folkeskoleideal

Vi har en repræsentant fra kredsen med i den arbejdsgruppe, der skal komme med et oplæg til kongressen i september 2017.