Ind- og udmeldelse

Sådan ind- og udmelder du dig

For at blive medlem af Hillerød Lærerkreds og dermed Danmarks Lærerforening, skal du udfylde en elektronisk indmeldelsesblanket, som du finder via Danmarks Lærerforenings hjemmeside om medlemsskab. Her har du også mulighed for at udmelde dig mv.