Barsel

Her kan du læse om barselsreglerne. Gå venligst ind under rådgivning på hovedforeningens hjemmeside.

 

Du kan og bør dog altid kontakte dit Kredskontor for vejledning og rådgivning, når du eller din ægtefælle/samlever venter barn.