Kontingent

Når du melder dig ind i Danmarks Lærerforening, skal du betale kontingent. Hvis du er nyuddannet lærer, skal du ikke betale kontingent de tre første måneder efter afslutningen af uddannelsen Hver enkelt kreds fastsætter et lokalt kredskontingent. Det samlede kontingent afhænger derfor af, hvilken kreds du er tilknyttet. Medlemmer af Lederforeningen, kreds 181, Landskredsen og lærerstuderende betaler ikke et lokalt kredskontingent.

Der er i øjeblikket forskellige kontingentsatser afhængig om man har været lockoutet under konflikten i april 2013.

Kontingent til Danmarks Lærerforening gældende fra 1. august 2013

Kontingent for medlemmer der har været lockoutet april 2013  
   

Aktive medlemmer (fraktion 1+2) - pr. måned

185,- kr.

 Fordelt på

 

 - Kredskontingent

 85,- kr.

 - Heraf til kredsens medlemskursus

15,- kr.

 - Hovedforeningens andel

 100,-kr.

   
Kontingent for medlemmer der ikke har været lockoutet
april 2013
 
   

Aktive medlemmer (fraktion 1+2) - pr. måned

605,- kr.

 Fordelt på  
 - Kredskontingent

85,- kr.

 - Heraf til kredsens medlemskursus

15,- kr.

 - Hovedforeningens andel

100,- kr.

 - konfliktkontingent

420,- kr.

 

 

 Pensionister (frak 4) helårskontingent         

1116,- kr.

 Fordelt på

 

 - Kredskontingent

264,- kr.

 - Hovedforeningens andel

852,- kr.

Har man optaget lån i forbindelse med konflikten i april 2013 skal man yderligere afdrage kr. 420,- pr. måned indtil lånet er indfriet.
                .