Rådgivning

Rådgivning
Lærerliv_040 2013 20 05 DLF Gentofte 032

Et af Hillerød Lærerkreds´ vigtigste formål er rådgivning af vores medlemmer.

Rådgivningen kan enten fx omhandle ansættelsesvilkår, løn, opgaveoversigt, arbejdstid, ferieregler, barsel, arbejdsmiljø, sygdom, senioraftale og tolknings-problemer omkring lokale aftaler og forståelser.

Der kan også være andre ting, fx rådgivning i forbindelse med alvorlige samtaler med ledelsen eller jobskifte, opsigelse o. lign.

Du er ALTID velkommen til at kontakte din TR, AMR eller Kredskontoret.

Kredskontorets åbningstider kan du se på www.dlf-hillerod.dk , hvor du også kan læse dig til mange ting, som din forespørgsel måske handler om.

Hvis du har brug for en dialog med Kredskontoret, kan du ringe på 48 26 32 72 eller sende os en mail på:

030@dlf.org                                            

Ved forespørgsler omkring

  • pension (som overenskomstansat),
  • efterløn,
  • dagpengeregler og
  • skat

må vi IKKE rådgive, da andre instanser har rådgivningspligten og dermed også det juridiske rådgivningsansvar. Derfor er vi ikke uddannet indenfor disse områder, og har ingen sagsbehandlere på områderne.

Vi henviser i stedet til:

  • Pension: Lærernes Pension, www.lppension.dk eller telefon 70 21 61 31.
  • Efterløn og dagpenge: DLF-A (Lærernes A-kasse), www.dlfa.dk (log ind med NEM-ID) eller telefon 70 10 00 18.
  • Skat: Skats hjemmeside eller dit lokale skattecenter. Se www.skat.dk