Kredsinformationer Udsendt 2017

Kredsinfo december 2017

Her kan du bl. a. læse om møde om OK 18 d. 31. januar, hvor Anders Bondo Christensen deltager