Kredsinformationer Udsendt 2016

Kredsinfo januar 2016

Vold og trusler om vold

 

For at kunne opnå erstatning skal vold eller trusler om vold på arbejdspladsen anmeldes til politiet indenfor de første 72 timer.

Som udgangspunkt er det lederen, der skal sørge for, at episoden bliver politianmeldt. Såfremt dette ikke sker, kan Kredsen foretage anmeldelsen.

AMR og TR har modtaget de nødvendige papirer til en anmeldelse samt fuldmagt til Kredsen om aktindsigt, således at vi på bedst mulig måde kan hjælpe og vejlede omkring erstatning, uanset om lederen foretager politianmeldelsen, så kontakt altid din AMR.

 

Tilbagemelding på de landsdækkende faglig klubmøder i efteråret

 

Hillerød Lærerkreds afholdte møder med TR og AMR op til den landsdækkende undersøgelse af håndteringen af arbejdstidspunkterne jf. OK 15.

 

Hillerød Lærerkreds har samlet de væsentligste problemstillinger vedr. Bilag 4 i Overenskomsten, som skal drøftes mellem Kreds og Kommune. TR/AMR har på den enkelte arbejdsplads opsamlet, hvilke problemstillinger, der skal drøftes med ledelsen.

 

I forbindelse med opsamlingsarbejdet beskæftiger Kredsstyrelsen i denne uge sig med det videre arbejde og vil lægge en plan for dels den enkelte arbejdsplads som på kommuneplan. I vil modtage information om det samlede opsamlingsarbejde via jeres TR.

 

Høring folkeskolereform

 

Hillerød Kommune besluttede ved overgangen til den ny skolereform, at der skulle være 2 års implementeringsperiode. Pt. er der afgivet høringssvar og de skal nu behandles politisk.

Kredsens høringssvar kan læses på: www.dlf-hillerod.dk

 

Frivillige på arbejdsstederne

 

Hillerød Kommune har udarbejdet en guide vedr. frivillige på arbejdsstederne. I den forbindelse, er det vigtigt, at der i MED – udvalget tages en drøftelse af, hvordan det skal håndteres, at der er frivillige på arbejdsstedet. Der skal være talt om det både før – under – efter. I guiden beskrives også de lovmæssige krav, der følger med i forhold til kolleger, der ikke er i et ansættelsesmæssigt forhold.

Praktikanter på folkeskolerne

 

Pt. er der mange af jer, der har lærerstuderende i praktik på jeres skole. Kredsen og Hillerød Kommune er i gang med at drøfte, hvordan det skal håndteres løn og arbejdsmæssigt. I vil høre nærmere.

 

Fælles evaluering af Fælles Forståelsespapir på folkeskoleområdet

 

Den 8. februar afholdes møde mellem tillidsrepræsenter, skoleledere og Skoleforvaltningen om evaluering af det Fælles Forståelsespapir. Mødet anvendes samtidig til en udveksling af erfaringer, som kan understøtte det gode arbejdsmiljø.

 

På forretningsudvalgets vegne

Lisbeth Abildgaard, Kredsformand