Kredsinformationer Udsendt 2016

Kredsinfo februar 2016

Vinterferie i uge 7

 

 

Der er kollektivt ferielukket på skolerne i uge 7. Hvis du ikke har været i beskæftigelse i hele kalenderåret 2014, vil du opleve, at du helt eller delvist bliver trukket i løn for ferieafholdelsen i uge 7.

 

Hvis du har været beskæftiget ved anden arbejdsgiver i 2014, kan du have et feriekort, som du kan få udbetalt. Hvis du har været ledig, kan du have ret til feriedagpenge - kontakt A – kasse og hør nærmere.

 

Hvis du hverken har ret til feriepenge eller feriedagpenge kan du få arbejdsløshedsdagpenge for de dage i uge 7, hvor du trækkes i løn. Det kræver dog, at du er medlem af en A – kasse, og du senest på første feriedag uden løn melder dig ledig på jobnet.dk samt hos A – kassen. Overskrides tidspunktet, kan du ikke få dagpenge med tilbagevirkende kraft.

 

Du skal også være opmærksom på, at hvis du modtager dagpenge, så skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du blandt andet ikke kan rejse til udlandet.

A – kassens hjemmeside: www.dlfa.dk

 

 

Særligt for nyansatte i skoleåret 15/16.

 

Der er kollektivt ferielukket i ovenstående uger 4 uger i sommerferien samt i uge 7.

 

Rækkefølgen i forbindelse med udbetaling af penge i ferie er følgende:

 

  1. Først udbetales ferie optjent i      Hillerød Kommune
  2. Herefter udbetales feriepenge fra      tidligere arbejdsgiver, disse findes på Feriekonto, og skal attesteres.
  3. Hvis du ikke har optjent      feriepenge, og -løn til alle 5 uger kan du få dagpenge til de ikke optjente      feriedage, tjek www.dlfa.dk for dette.

 

 

 

Generalforsamling

 

Der afholdes Generalforsamling tirsdag den 15. marts kl. 17.00 på Sophienborgskolen, Sophienborg Allé 9, 3400 Hillerød. Der er spisning efterfølgende. Spisebilletter kan købes hos TR.

 

 

Med venlig hilsen og på forretningsudvalgets vegne

 

 Lisbeth Abildgaard, Kredsformand