Kredsinformationer Udsendt 2015

Kredsinfor august 2015

                    

                                                                                            Hillerød den 31.08.2015

 

Det nye skoleår er begyndt

 

Budgetforhandlingerne for Budget 2016 – 2019 er i fuld gang. Ikke en opmuntrende begyndelse på et nyt skoleår.

Budget 2016 – 2019

 

Allerede på Generalforsamlingen i marts måned drøftede vi de påtænkte besparelser – 3 % på alle områder og de eventuelle konsekvenser af besparelserne. Generalforsamlingen sendte en udtalelse til Byrådet vedr. de påtænkte besparelser.

Regeringen har sidenhen besluttet en besparelse i kommunerne på 1 %.

 

Der har været en lang proces i forhold til de endelige indstillinger til besparelserne, men her er:

 

Direktionens budgetforslag 2016 – 2019 på folkeskoleområdet:

 

Børne – og Familieudvalget har udbedt sig et finansieringsforslag, hvor man ønsker, at lærerne skal undervise yderligere ½ time pr. uge svarende til 20 klokketimer i skoleåret 16/17.

 

Det kan undre Hillerød Lærerkreds, at man overhovedet inddrager mere undervisning til lærerne, når man oplever, hvordan det øgede undervisningstimetal allerede i skoleåret 14/15 har betydet øget sygefravær, bekymrende APVèr og flere stressramte.

 

De øvrige besparelser på lærerområdet er: en et årig fjernelse af undervisningsmidler, fjernelse af midler til IT – rygsæk, bortfald af resurse til pædagogisk medhjælp i børnehaveklasser, 10 % besparelse på supplerende undervisning samt 10 % på reduktion i midler til dansk som andetsprog.

 

Hvis de ovennævnte besparelser bliver vedtaget politisk, bliver det dybt bekymrende for arbejdsmiljøet, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

 

Der forventes at blive indgået forlig i kommende weekend.

 

På voksenspecialområdet er der i de indstillede forslag ud til at være reduceret i forhold til de første forslag, men intet er endeligt, før der er indgået budgetaftale, som muligvis indgås i kommende weekend.

 

Løntjek for lærere med bortfaldne specialundervisningstillæg

 

I forbindelse med Overenskomsten, udgik to funktionslønstillæg § 5 stk. 8 samt § 5 stk. 5.

Alle der har haft et af disse tillæg i indeværende skoleår og fortsat underviser den samme gruppe i skoleåret 15/16 beholder tillæggene som personlig ordning.

Tillægget ydes efter beskæftigelsesgrad samt ansættelseslængde i skoleåret 14/15.

I samarbejde med tillidsrepræsentanterne på de skoler, der er omfattet af de bortfaldne tillæg, vil Kredsen tjekke det personlige tillæg i skoleåret 15/16.

  

Med venlig hilsen

Lisbeth Abildgaard, Kredsformand