Kredsinformationer Udsendt 2015

Kredsinfo sommer 2015

 

                                                                                                                   Hillerød den 30.06.15

 

 

 

Ferieinformation

 

Hvis du ikke har optjent fuld ferie

 

Er du nyuddannet lærer/børnehaveklasseleder eller har skiftet arbejdsgiver, skal du være opmærksom på, at du måske ikke har optjent ferie i hele kalenderåret 2014. Det betyder, at du kun vil få løn i en del af ferien. Du har mulighed for at få dagpenge, hvis du henvender dig til Lærernes A-kasse. Telefonnummer til DLF-A er 70 10 00 18 og hjemmesiden hedder www.dlfa.dk

Vær opmærksom på om du har modtaget feriekort fra evt. tidligere arbejdsplads.

 

Sygdom og ferie

 

Hvis du bliver syg, efter ferien er begyndt, kan du få erstatningsferie - dog ikke de første 5 dage efter at sygemeldingen er afgivet. Hvis man ikke har optjent ret til fuld ferie (20 dage), nedsættes de 5 dage forholdsmæssigt.

 

Hvis man er syg inden den planlagte ferie, og sygdommen fortsætter ind i den planlagte ferie, så kan man få erstatningsferie for de dage, hvor man har været syg.

 

Hvis man bliver syg i ferien, er det vigtigt, at man sygemelder sig korrekt. Man skal kontakte skolen, som man plejer i følge skolens retningslinjer vedr. sygdom i ferien. Det er vigtigt med en skriftlig dokumentation, så send under alle omstændigheder sygemeldingen pr. mail.

 

Man skal dokumentere sygdommen med lægeerklæring, som man selv skal betale.

Husk at kontakte skolen, når du bliver rask igen.

 

På skolen i ferien

 

Hvis du af en eller anden grund ønsker at befinde dig på skolen i ferien, som er placeret i 2. – 5. uge af elevernes sommerferie, skal du være opmærksom på, at du ikke er dækket af arbejdsskadeforsikringen, hvis du kommer til skade på skolen.

 

 

 

God sommerferie

 

på forretningsudvalgets vegne

 

Lisbeth Abildgaard