Kredsinformationer Udsendt 2015

Kredsinfo løn 2015-2016

 

                

                        Hillerød den 30.06.15                            

 

 

 

NY Forhåndsaftale om løn på folkeskolerne

 

 

Hillerød Lærerkreds og Hillerød Kommune har indgået en ny Forhåndsaftale om løn for børnehaveklasseledere og lærere i folkeskoleskolen pr. 1. august 15.

 

Aftalen betyder, at ingen ”går ned i løn” efter ophør af indeværende skoleårs løngaranti. Alle lokale lønmidler er lagt i Forhåndsaftalen.

 

Forhåndsaftalen kan læses på www.dlf-hillerod.dk

 

På baggrund af de såvel lokale som centrale tillæg pr. 1. august 15 betyder, at alle vil få en mindre lønstigning, forudsat at man ikke underviser færre timer end i indeværende skoleår.

 

Nedenstående oversigt er gældende for alle ansatte børnehaveklasseledere og lærere i folkeskolen i Hillerød Kommune. Hillerødtillæg og det centrale undervisertillæg i samme række, er det samlede tillæg pr. 1. august 15. Herudover eventuel funktionsløn samt kvalifikationsløn.

 

 

 

Hillerødtillæg   pr. 1. august 15

 

Centralt   tillæg pr. 1. august 15

 

Børnehaveklasseledere på grundløn – OK ansatte

13.000 kr./00   niveau/årligt

 

 

Undervisertillæg 15.400   kr./00 niveau/årligt

for timer op til 835   timer

 

Børnehaveklasseledere – Protokollat 2 ansatte

løntrin 37 + 1.000   kr./00 niveau

 

 

Undervisertillæg 7.900   kr./00 niveau/årligt for timer op til 835 timer

 

Lærere på grundløn / OK - ansatte

13.000 kr./00   niveau/årligt

 

 

Undervisertillæg 13.000   kr./00 niveau/årligt for timer op til 750 timer

 

Lærere – Protokollat 2 ansatte

Løntrin 44* + 1.000   kr./00 niveau/årligt

 

 

Undervisertillæg 5.500   kr./00

niveau/årligt for timer   op til 750 timer

 

* Hillerødtillæg for tjenestemandsansatte løntrin 44

 

Alle tillæg ydes efter beskæftigelsesgrad

 

 

 

Alle ønskes en god sommerferie!

 

På forretningsudvalgets vegne Lisbeth Abildgaard