Kredsinformationer Udsendt 2015

Kredsinfo februar 2015

                                             Hillerød den 25. februar 2015

 

Generalforsamling

 

Generalforsamling i kantinen på Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød

 

fredag den 20. marts 2015 kl. 17.00

 

Efter Generalforsamlingen vil der være spisning og fest.

 

Du kan købe spisebillet á 40 kr. Spisebilletter kan købes hos din TR efter den 4. marts.

 

Tidsplan for afstemning om OK 15

 

Forliget kan læses på foreningens hjemmeside www.dlf.org

 

Forliget vil blive beskrevet i et indstik i Folkeskolen, der udkommer den 5. marts 15. Der vil formandens og Hovedstyrelsens anbefalinger også fremgå.

 

Afstemningen er elektronisk og der kan afgives stemme indtil kl. 16.00 den 16. marts.

 

Der er mulighed for at få uddybet forliget på et fagligt klubmøde på din arbejdsplads.

 

Forretningsudvalget i Hillerød Lærerkreds anbefaler at stemme ja til det indgåede forlig på baggrund af følgende:

 

  1. Der stemmes ikke ja til Lov      409
  2. Mulighed for at forbedre      arbejdsforholdene i Fælles Forståelsespapir på folkeskoleområdet samt på      de øvrige områder i Kredsen
  3. Der er opnået enighed om 15      fokuspunkter, der giver større mulighed for indflydelse i forhold til      planlægning af skoleåret, arbejdstidens tilrettelæggelse og arbejdstidens      opgørelse læs på www.dlf.org
  4. ”Et skridt i den rigtige retning”      – vi er igen aftaleparter på centralt, kommunalt som skoleniveau og TR      sikres bedre vilkår
  5. Ret til afholdelse af 6. ferieuge      i lighed med det øvrige arbejdsmarked
  6. Alle får et lønløft enten som      løntrin eller tillæg, og der er generelle lønstigninger, som sikrer      reallønnen

 

 

APV undersøgelse på folkeskoleområdet

 

I uge 5 + uge 6 har der været foretaget en ekstraordinær APV – undersøgelse for ansatte i folkeskolerne. Ultimo februar vil rapporterne blive udsendt til arbejdsstederne.

Tak til alle jer der har besvaret undersøgelsen. Den fik en flot svarprocent på 68 %.

Når resultaterne foreligger skal handleplanerne fra trivselsundersøgelsen i januar 14 revideres, hvis der viser sig at være kommet nye problemstillinger, som man skal handle på.

 

Kredsens hjemmeside fungerer igen

 

Nu er Kredsens hjemmeside fungerende efter lang tids stilstand. Vi vil hurtigst muligt opdatere alt, som kan have interesse for medlemmer. Hjemmesideadresse: www.dlf-hillerod.dk

 

 

Evaluering af ”Fælles Forståelsespapir”

 

Tirsdag den 17. februar var skoleledere, tillidsrepræsentanter og skoleforvaltningen samlet for at drøfte Fælles Forståelsespapir på folkeskoleområdet. Mødet var et led i evalueringen af ”Fælles Forståelsespapir”.

Forretningsudvalget har deltaget i Faglig Klubmøder på skolerne og har fået mange tilbagemeldinger fra jer, som vi også kan bruge i forhold til evalueringen af det første år med Arbejdstidsloven.

I OK 15 og arbejdstid har KL meldt ud, at de ikke vil gå ud og anbefale, at kommunerne ikke laver lokalaftale, derfor vil Kredsen arbejde på at indgå en lokalaftale om arbejdstid med Hillerød Kommune.  I vil høre nærmere!!

 

 

Med venlig hilsen og på vegne af forretningsudvalget

Lisbeth Abildgaard