Kredsinformationer Udsendt 2014

Kredsinfo november 2014

 

                                                                                 Hillerød den 21.11.14

Generel information

 

På baggrund af Lov 409 har forretningsudvalget besluttet at afholde 2 ekstra møder med arbejdsmiljørepræsentanterne i indeværende skoleår.

 

Kredsens forretningsudvalg har været på løntjeksrunde på alle arbejdssteder.

 

Der har været afholdt møder med den enkelte TR på folkeskoleområdet vedr. opgaveoversigter.

 

I løbet af december og januar måned vil I blive indkaldt til Faglig Klubmøde, hvor repræsentanter fra forretningsudvalget deltager. Vi kommer for at ”lytte” og drøfte ”Fælles Forståelsespapir” samt andet, der rører sig på arbejdsstedet.

 

Kredsen har udarbejdet et spørgeskema til alle TR og AMR vedr. arbejdsforholdene på skolerne. Undersøgelsen er i gangsat.

 

Det er aftalt, at der som et led i evalueringen af det ”Fælles Forståelsespapir”, afholdes et møde mellem Forvaltning, skoleledere og tillidsrepræsentanter.

 

Udmøntningen af reformen og skoledagens opbygning m.m. er meget forskelligt fra skole til skole. Kredsen vil i samarbejde med tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne have fokus på, hvordan vi får skabt arbejdslettelser under de givne rammer - samle erfaringer om, hvordan man forbedrer arbejdsmiljøet. F.eks. nedsættelse af ambitionsniveauet i forhold til antallet af elevsamtaler.

 

I løbet af januar måned laves en undersøgelse af det psykiske/fysiske arbejdsmiljø blandt alle medlemmer i Kredsen.

 

Kredskontoret har ændret åbningstider, så der er ”aftenåbent” om mandagen mellem kl. 17.00 – 19.00. Se alle åbningstider på DLF`s hjemmeside.

 

Adfærd på de sociale medier

 

FTF(Hovedorganisation for offentligt ansatte) har i 2 år – fra 2012 – 2014 haft en arbejdsgruppe til at analysere problemstillinger vedr. chikane mod ansatte på de sociale medier.

FTF har udgivet en pjece vedr. håndtering af situationer, hvor ansatte bliver krænket af andre.

Som supplement til dette har DLF udarbejdet 2 pjecer. Her rettes fokus mod, hvordan vi selv kan og bør bruge internettet til at ytre os på. I pjecerne er der eksempler fra den virkelige verden. Kan læses på: www.dlf.org under fanen ”arbejdsliv” – psykisk arbejdsmiljø.

 

 

Som medarbejder og privatperson er der også nogle ting, du selv kan gøre, for at beskytte dig på de sociale medier. Her er 10 gode råd om ansattes adfærd på nettet: 

 

/arbejdsliv/arbejdsmiljoe/psykisk-arbejdsmiljoe/sociale-medier

 

 

 

 

Serviceinfo:

 

Hillerød kommunes Feriefond er ejer af fem sommerhuse i Danmark og Sverige. Disse huse kan lejes af alle ansatte i Hillerød Kommune.

 

Fra Feriefonden:

 

Hillerød Kommunes Feriefond – Lodtrækning for feriehusene, højsæson 2015

 

Du kan allerede nu gå ind på hjemmesiden https://hillerod.bookhus.dk og indberette dine ønsker for sommeren 2015. Feriefonden har ændret højsæsonen så den går fra uge 26 til og med uge 32. 

Du indgiver dine ønsker senest søndag den 25. januar 2015 kl. 23.59, der trækkes lod efterfølgende den 26. januar 2015.

 

Du kan vælge flere huse og uger, du kan dog højst blive udtrukket til en uge i højsæsonen.

 

Er du ny bruger, skal du først gå til hjemmesiden https://hillerod.bookhus.dk og opret dig som ny bruger.

 

Foreningen udlejer også sommerhuse til medlemmerne. Find dem under medlemsfordele på DLF`s hjemmeside:

/medlem/medlemsfordele/feriehuse

 

På forretningsudvalget vegne

Lisbeth Abildgaard