Kredsinformationer Udsendt 2014

Kredsinfo maj 2014

 

 

                                                                                     Hillerød den 15.05.14

Generalforsamling 14

 

Nyvalgt til følgende poster:

 

Formand Lisbeth Abildgaard

Næstformand Zacharias Jensen

Kasserer Jens Skovmand

Styrelsesmedlem Christian Kramer Pedersen

Styrelsesmedlem Thomas Krogh Petersen

 

På Generalforsamlingen blev der vedtaget 4 resolutioner, som er videresendt til Hillerød Byråd omkring følegnede emner:

 

  • Lærerarbejdspladser
  • Inklusion
  • Arbejdstid
  • EUD – reform

 

Resolutionerne kan læses på Kredsens hjemmeside www.dlf-hillerod.dk

 

Kredsens lønpolitik blev vedtaget med en mindre ændring vedr. engangstillæg og resultatløn.

 

Efterfølgende har Kredsen sendt endnu skrivelse til Byrådet vedr. medarbejderarbejdspladser. Der har været en entydig tilbagemelding fra alle arbejdspladser om, at det er et for lavt niveau at etablere individuelle arbejdspladser til 50% af medarbejderne.

 

Lønforhandlinger

 

I øjeblikket er Kredsen i gang med at lønforhandle de opsagte lønaftaler. I vil høre nærmere, når forhandlingerne er afsluttet.

 

Uenighed med Hillerød Kommune

 

Pr. 1. august 14 vil Hillerød Kommune ved ansættelse af pensionerede medarbejdere følge nedenstående princip:

 

  • Lønnen skal fastsættes med udgangspunkt i princippet om forskelsløn dvs. differencen mellem alderspensionen og lønnen for stillingen

 

På den baggrund kan Kredsen ikke anbefale pensionerede lærere at blive ansat.

 

Personalesituationen

 

Der bliver ikke forflyttet eller afskediget medarbejdere på folkeskoleområdet i år. På grund af den nye måde, som de økonomiske midler tideles skolerne på = ingen normering som tidligere, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der i næste skoleår er færre lærerstillinger.

 

Med venlig hilsen og forretningsudvalgets vegne

Lisbeth Abildgaard, Kredsformand