Kredsinformationer Udsendt 2014

Kredsinfo juni 2014

Information om løn pr. 1. august 14 på folkeskolerne

samt ferieinformation

 

 

I forbindelse med Lov 409 blev alle lokallønsaftaler, hvori centrale lønmidler har indgået i

en lokal lønaftale ophævet pr.1. august 14. I Hillerød Lærerkreds drejer det sig om Hillerødtillægget.

 

Hillerød Kommune ville ikke fortsætte med en lønaftale, der er administrativ enkel, derfor vil lønnen i næste skoleår udbetales jf. nedenstående:

 

 

Der skal fremover udbetales konkret på   antal undervisningstimer. På den baggrund er Hillerødtillægget adskilt i lokallønsmidler   + centrale midler.

 

Der er indgået en et – årig aftale, som   sikrer garantiløntil   alle.(Ingen går som følge af aftalen ned i løn).

 

Nyt Hillerødtillæg for OK – ansatte   lærere/børnehaveklasseledere: 11.500 i 00/niveau + konkret optalte   undervisningstimer(opvejer tidligere funktionstillæg)

 

Nyt Hillerødtillæg for Protokollat 2 ansatte   børnehaveklasseledere/lærere:                      

lærere løntrin 44 + konkret optalte   undervisningstimer og børnehaveklasseledere: løntrin 37 + konkret optalte   undervisningstimer(opvejer tidligere funktionstillæg)

 

Nyt Hillerødtillæg for OK – ansatte på   Harløse Skole og Skolen ved Skoven: 13.000 kr. i 00/niveau   + konkret optalte   undervisningstimer(opvejer tidligere funktionstillæg)

 

For OK – ansatte: + 1 løntrin(32 – 33) for   børnehaveklasseledere med 12 års erfaring fastholdt og + 1 løntrin(39   – 40) for lærere med 12 års erfaring fastholdt, som forskellen mellem   løntrin 39 - 40

 

Følgende   øvrige tillæg i lønaftalen fortsætter:

 

Klasselærertillæg, tillæg for skiftende   arbejdssteder samt lønaftalen for kvalifikationsløn.

 

I Hillerødtillægget er der indlagt 13 timer   efter kl. 17.00 på hverdage(10 timer jf. Fælles forståelsespapir indgået   mellem Hillerød Kommune og Hillerød Lærerkreds om udmøntning af arbejdstid i   næste skoleår samt 3 timer til læringsdage i august måned) Timer, der ikke   henholder sig til dette – optælles og udbetales konkret efter Lov 409.

 

 Nærmere oplysninger følger efter   sommerferien.

 

 

 

Kredsen vil umiddelbart efter sommerferien tilbyde at gennemgå opgaveoversigter samt lønsedler med tillidsrepræsentanterne, så vi sikrer, at der udbetales korrekt pr. 1. august 14.

 

 

 

 

 

Ferieinformation

 

For nyuddannede/nyansatte lærere/børnehaveklasseledere eller hvis du i det forudgående kalenderår har modtaget dagpenge, sygedagpenge eller barselsdagpenge

Er du nyuddannet lærer/børnehaveklasseleder eller har skiftet arbejdsgiver, skal du være opmærksom på, at du måske ikke har optjent ferie i hele kalenderåret 2013. Det betyder, at du kun vil få løn i en del af ferien. Men du har mulighed for at få feriedagpenge, hvis du henvender dig til Lærernes A-kasse. Telefonnummer til DLF-A er 70 10 00 18 og hjemmesiden hedder www.dlfa.dk.

 

 

Sygdom og ferie

 

Hvis du bliver syg, efter ferien er begyndt, kan du få erstatningsferie - dog ikke de første 5 dage efter at sygemeldingen er afgivet. Hvis man ikke har optjent ret til fuld ferie (20 dage), nedsættes de 5 dage forholdsmæssigt.

Hvis man er syg (lægeerklæring) inden den planlagte ferie og sygdommen fortsætter ind i den planlagte ferie, så kan man få erstatningsferie for de dage, hvor man har været syg.

Hvis man bliver syg i eller før ferien, er det vigtigt, at man sygemelder sig korrekt. Man skal kontakte skolen, som man i følge skolens retningslinjer vedr. sygdom i ferien. Det er vigtigt med en skriftlig dokumentation, så send under alle omstændigheder sygemeldingen pr. mail.

Man skal dokumentere sygdommen med lægeerklæring, som man selv skal betale.

Husk at kontakte skolen, når du bliver rask igen.

 

På skolen i ferien

 

Hvis du af en eller anden grund ønsker at befinde dig på skolen i ferien i de sidste 20 arbejdsdage før 1. august (4. juli – 31. juli), skal du være opmærksom på, at du ikke er dækket af arbejdsskadeforsikringen, hvis du kommer til skade på skolen.

 

 

God sommerferie

 

på forretningsudvalgets vegne

 

Lisbeth Abildgaard