Kredsinformationer Udsendt 2014

Kredsinfo december 2014

                                                                                    

                                                                                                                          Hillerød den 17. december 2014

 

Kredsinformation   vedr.:

 

  •   Afgørelse   fra ILO vedr. L409/OK13 – Kritik af sammenblanding  af rollen som arbejdsgiver og lovskriver
  •   Sygefravær   i Hillerød Kommune
  •   Personalepolitisk   uge
  •   Gratis   kompetenceløft til medlemmer
  •   Oversigt   Faglig Klubmøder i januar 15

 

             
   

Afgørelse fra     ILO/International Labour Organisation

   
 

 

             
   

Som     det er fremgået af dagspressen og foreningens hjemmeside, har ILO, som er     en 3-parts organisation under FN, givet Danmarks Lærerforening medhold i en     klage, der blev fremsendt efter ”overenskomstforhandlingerne” i 2013. Foreningen har fået medhold i, at det var     kritisabelt, at regeringen ikke inddrog foreningen i udarbejdelsen af     lovindgrebet.

   

 

   

ILO     udtaler desuden, at regeringen bør fremme frie og tillidsfulde     forhandlinger og respektere de faglige organisationer og deres ret til at     blive hørt. Desuden har ILO bedt om, at regeringen holder dem orienteret i     forløbet ved de forestående forhandlinger for undervisningsområdet –     herunder om forhandlingerne om arbejdstid.

   
 

 

 

Sygefravær i Hillerød Kommune

 

Hillerød Kommune har fokus på sygefravær, og det er et politisk indsatsområde. Hillerød Kommune har i den forbindelse udgivet en Temaavis om sygefravær. Avisen er tilgængelig på alle arbejdssteder – ellers spørg din TR.

I forhold til tidligere håndtering af sygefravær er der nu kommet en pligtig samtale med lederen på 1. sygefraværsdag. Det er vigtigt at få drøftet i MED – udvalget, hvordan denne samtale skal udmøntes lokalt.

Alle ledere i Hillerød Kommune skal gennemgå et forløb, hvor blandt vil være fokus på at holde sygefraværssamtaler med medarbejderne.

Hillerød Kommune tilbyder foredrag kostvejledning, rygestopkurser og rabataftaler med fitnesscentre. Læs i Temaavisen om tilbuddene.

Hillerød Kommune har indgået en aftale med Nordisk Krisekorps om psykologisk krisehjælp og andre ydelser, der har med medarbejdernes trivsel at gøre.

 

 

 

 

Personalepolitisk uge

 

Der er udarbejdet en ny personalepolitik og i den forbindelse er det i Hoveudvalget besluttet, at der hvert år skal afholdes en personalepolitisk uge med fokus på et tema. Temaet vil blive valgt hvert år i august måned – første gang i august 15.

 

             
   

Gratis kompetenceløft til     medlemmer

   
 

 

             
   

Danmarks     Lærerforening tilbyder i løbet af 2015 sine medlemmer et gratis kompetenceløft     i fagene matematik, sprogfag, idræt samt håndværk og design. Det er muligt,     fordi foreningen har fået midler fra A.P. Møller og Hustru Chastine     Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål til at inspirere     og opdatere lærere med ny viden inden for disse fag.
   
    I marts måned afholdes de første fire kurser i idræt og sprogfag. I     efteråret følger kurser i alle fire fag. Efterårets kurser annonceres i     starten af det nye år.
   
    Der er nu åbent for tilmelding til forårets kurser i idræt og sprogfag.     Tilmelding sker på foreningens website efter først- til-mølle-princippet. Tilmeldingsfristen er 12. januar 2015.
   
    Deltagelse i kurserne er gratis. Transport og frikøb påhviler skolen.     Kurserne løber over to dage.
    Læs mere om kursernes indhold, betingelser for at deltage og tilmelding på     foreningens website.    

   
 

Faglig Klubmøder på folkeskoleområdet

 

Skole

Dato + mødetidspunkt

Frederiksborg Byskole

 

Onsdag den 7.01.15 kl. 16.00

Harløse Skole

 

Mandag den 12.01.15 kl. 15.10

Hanebjerg Skole

 

Tirsdag den 13.01.15 kl. 16.15

Sophienborgskolen

 

Onsdag den 14.01.15 kl. 16.00

Skolen ved Skoven

 

Torsdag den 15.01.15 kl. 15.45

10. klasseskolen

 

Mandag den 19.01.15 kl. 15.30

 

Hillerød Vestskolen

Tirsdag den 20.01.15 kl. 15.30

 

Kornmarkskolen

Onsdag den 21.01.15 kl. 15.30

 

Grønnevang Skole

Tirsdag den 27.01.15 kl. 15.30

 

 

 

God jul og godt nytår

på forretningsudvalgets vegne

Lisbeth Abildgaard