Kredsinformationer Udsendt 2014

Kredsinfo august 2014

 

                                                                                 Hillerød den 04.09.14

 

Kredsens hjemmeside

 

Kredsens hjemmesideer pt. ikke opdateret. Det skyldes, at Hovedforeningen arbejder på at lokalkredsenes hjemmesider skal ændres til samme opsætning, som Hovedforeningens.

Vi forventer, at hjemmesiden kan opdateres umiddelbart efter efterårsferien.

 

Opgaveoversigter

 

Jf. Lov 409 og det Fælles Forståelsespapir på folkeskoleområdet skal den enkelte lærer/børnehaveklasseleder have udleveret en opgaveoversigt, der overordnet angiver de arbejdsopgaver, den ansatte påtænktes at løse i normperioden.

Ledelsen skal udarbejde opgaveoversigtens indhold efter en dialog med medarbejderen, hvor der afstemmes forventninger til omfang og karakter af medarbejderens samlede arbejdstid.

I den kommende tid afholder Kredsen et møde med hver enkel tillidsrepræsentant, hvor vi i fællesskab gennemgår opgaveoversigterne fra arbejdsstedet.

 

Hillerødtillægget på folkeskoleområdet

 

Hillerød Kommune ønskede ikke at indgå en enkel lønmodel i lighed med den tidligere aftale. Hillerød Kommune vil følge KL`s linje på området. Det betyder, at der i indeværende skoleår kan blive en del administrativt ekstra arbejde for jer og for lederne. 

I forbindelse med indgåelse af en et – årig garantilønsaftale for skoleåret 14/15 er der afregnet for 13 timer efter kl. 17.00 på hverdage. Det drejer sig om 3 timer til Hillerød Kommunes kursusdag den 6. august fra kl. 17.00 – 20.00 samt forældre/klasse og skolearrangementer.

Det medfører, at alle i indeværende skoleår desværre er nødsaget til at registrere og optælle antallet af sit timeforbrug. Såfremt den enkelte lærer har behov for yderligere timer, aftales dette konkret med skolelederen.

 

Løntjek

 

Kredsen vil i løbet af efteråret komme ud på alle arbejdssteder med tilbud om at  gennemgå jeres lønsedler. I VIL HØRE NÆRMERE FRA JERES TR om tidspunktet på jeres arbejdssted.

 

Lejrskoler – ture med overnatning

 

Hvis du skal på overnatningstur og du tildeles 14 undervisningstimer pr. døgn på din opgaveoversigt, har du efter foreningens opfattelse krav på, at du – ud over de 14 timer. Bed om en plan, der synliggør, hvornår du har fri. Såfremt du ikke kan modtage en plan for 10 timers hviletid, så henvend dig til din TR.

 

 

Med venlig hilsen

Lisbeth Abildgaard, Kredsformand