Hvem-hvad-hvor Kreds 30 mener...

Lønpolitik

Kreds 30’s lønpolitik for lærere og børnehaveklasseledere m.fl.

 

Lønpolitikken for kreds 30 tager udgangspunkt i lønpolitikken for Danmarks Lærerforening centralt. Den centrale og den lokale lønpolitik skal understøtte hinanden.

Lønpolitikken skal i sin udmøntning understøtte kvaliteten og udviklingen af vores arbejdspladser, vores fælles Folkeskole og passe til arbejdspladsens/skolens kultur og struktur. Udmøntningen skal endvidere understøtte et godt og sundt arbejdsmiljø.

 

Kreds 30s lønpolitik bygger på følgende værdier/mål:

1. Generel forbedring af lønnen.

Lønnen skal have et løft der afspejler

 • at alle opgaver på arbejdspladsen er vigtige
 • at lønnen ligger på et niveau der svarer til uddannelsen
 • at lønnen medvirker til rekruttering og fastholdelse af lærere og børnehaveklasseledere m.fl.

2. Styrkelse af samarbejde.

 • Lønnen skal styrke det kollegiale samarbejde.
 • Samarbejdet fremmes, hvis kollegerne har samme løn for sammenligneligt arbejde og

     modarbejdes, hvis ikke dette er tilfældet.

 

3. Styrkelse af sammenholdet.

 • Lønnen skal styrke sammenholdet og fællesskabet på arbejdspladsen og i kredsen.
 • Sammenholdet på arbejdspladserne og i foreningen styrkes, hvis der er fælles betingelser og mål.
  • Sammenholdet modarbejdes, hvis lønnen bruges, som belønning for udvalgte opgaver. Derfor indgår Kredsen som udgangspunkt ikke aftaler om engangstillæg og resultatlønsaftaler.

 

4. Lønnen skal være bredt accepteret, gennemskuelig og forklarlig blandt kredsens medlemmer.

 

5. Fælles folkeskole.

Lønnen skal medvirke til, at skolen er en fælles folkeskole. Det skal sikres ved ensartede løn- og arbejdsforhold i skolevæsenet.

Kredsen skal derfor arbejde for:

 • At tillæg gives efter præcise og objektivt beskrevne kriterier
 • At tillæg er varige
 • Forhåndsaftaler

Det er kredsens opgave i forbindelse med den lokale løndannelse at:

 • forsøge at sikre lønudvikling for alle kredsens medlemmer
 • at være opmærksom på lige løn blandt kønnene
 • at kvalifikationsløn gives for de kvalifikationer og erfaringer, der har relevans for arbejdet i børneskolen, voksenspecialundervisningen m.m.

 

Alle lønaftaler indgås på kredsniveau.

 

Vedtaget på Generalforsamlingen 16. marts 2003, bekræftet i 2005, justeret 11. marts 2008.

Ovenstående godkendt på Generalforsamlingen 25. marts 2014