Hvem-hvad-hvor Kreds 30 mener...

Læserbrev, 26. marts 2015

Læserbrev, 26. marts 2015

                                                                                                                                                                              Den 26.03.15

 

 

 

En god folkeskole skabes via samarbejde og investering

Den nye folkeskolereform er blevet lagt ufinansieret ud i kommunerne. Det har betydet, at det generelt er svært for kommunerne at få økonomien til at hænge sammen med implementeringen af skolerefomen.

En del af løsningen handler om samarbejde. Og derfor giver det god mening, at Hillerød Kommune har besluttet at fortsætte samarbejdet med lærerkredsen om en fælles forståelse af arbejdsvilkårene på skolerne,så rammerne om arbejdstiden er sammenlignelig, og er i tråd med kommunens skolepolitik om en fælles folkeskole med lokalt præg.

”Et skridt på vejen” har været, at der i februar måned blev afholdt et fælles møde mellem tillidsrepræsentanter, skoleledelser og Hillerød Kommune.

Den fælles forståelse om arbejdsvilkårene forhindrer i sig selv ikke, at vi I Hillerød Kommune har haft øget sygefravær og flere stresssygemeldte samt en større udskiftning af lærere end tidligere. Ressourcerne er stadig for få, og lærerne er gennemsnitligt blevet pålagt flere undervisningstimer end besluttet af såvel KL som lokalpolitisk.

Fremadrettet ser vi frem til at få analyseret de økonomiske forudsætninger, som skal danne baggrund for de politiske prioriteringer i skolevæsenet, og hvordan mulighederne er for skolerne at leve op til dem.

Skolen har brug for investeringer. Hvorfor det er særligt bekymrende, at der igen bliver lagt op besparelser på skoleområdet. Det er ikke vejen frem, hvis vi skal lykkes med en inkluderende og inspirerende folkeskole for vores børn og unge.

 

Lisbeth Abildgaard, Kredsformand, Hillerød Lærerkreds