Hvem-hvad-hvor Kreds 30 mener...

Læserbrev, 2. september 2015

Læserbrev, 2. september 2015

                                                                                                                                                                              Hillerød den 02.09.15

 

De langsigtede visioner

 

Politisk ønskes en folkeskole, som er attraktiv, hvor eleverne bliver så dygtige som de kan, hvor den negative sociale arv nedbrydes og hvor trivsel og tillid til folkeskolen bliver styrket.

 

Gode mål, som er vigtige at holde fast i, når der skal foretages en økonomisk prioritering.

 

Hillerød Kommune har gennem flere år sparet mange resurser på folkeskolens kerneydelse(læs undervisningen i almenskolen) via skolesammenlægninger, ændret lærernormering, vikarresurse m.m. besparelser, som er betydeligt større end det faldende elevtal. Kommunernes nøgletal viser, et fald i elevtal på 0,4 % mellem 2007 – 2015 og et fald i udgifter til folkeskolen pr. indbygger på over 20 %.

 

Forventninger og krav til lærerne vokser og vokser, samtidig med at besparelser og effektiviseringer rammer området. Skolereformen er stadig under implementering og fortsatte besparelser på lærernes arbejdstid, vil være direkte ødelæggende for at opnå de overordnede mål.

 

Skal der, som borgmesteren ønsker det jf. artikel i Frederiksborg Amts Avis den 5. august, opnås et bredt budgetforlig, der tager udgangspunkt i de langsigtede visioner, må en af visionerne være at arbejde for en attraktiv folkeskole til gavn for eleverne, en folkeskole som kan tiltrække skatteborgere, en folkeskole som kan rekruttere højt fagligt kvalificerede medarbejdere og en folkeskole som kan hindre tendensen til at vælge privatskole.

 

De langsigtede visioner hænger ikke sammen med fortsat år efter år at reducere i personalet, som skal løfte visionerne, det kræver tværtimod en investering i kerneydelsen i folkeskolen.

 

Vi skal huske – ”at viden er vores eneste råstof”

 

Med venlig hilsen

Lisbeth Abildgaard

 Kredsformand

Hillerød Lærerkreds