Hvem-hvad-hvor Kreds 30 mener...

Arbejdstid

Grundet den vanskelige situation omkring lockout og lovindgreb i 2013, er vores forhandlingsmæssige muligheder stækkede, idet vi pr. definition ikke har en aftale om arbejdstid, men en lov. OK 15 gav en vis opblødning på nogle af lovens rammer, men Lov 409 er stadig fundamentet for lærernes arbejdstid på landsplan. Vi har dog udarbejdet et fælles forståelsespapir med Hillerød Kommune (som kan læses andetsteds på denne hjemmeside), hvor vi i fællesskab med kommunen fastlægger de rammer for praksis omkring lærernes arbejdstid i Hillerød Kommune, som Hillerød Lærerkreds og Hillerød Kommune har kunnet enedes om.