Hvem-hvad-hvor Kreds 30 mener...

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøpolitik, Hillerød Lærerkreds

MÅL:

Ethvert medlem skal sikres et godt undervisnings – og arbejdsmiljø, således at arbejdet kan foregå sikkerheds – og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Arbejdsmiljøet skal fremme medlemmets arbejdsglæde samt muligheder for udvikling.

Hillerød Lærerkreds, Kreds 30 skal derfor arbejde for:

 • at medlemmernes arbejdsmiljø      fortsat er et synligt satsningsområde på alle arbejdspladser
 • at der på arbejdspladserne      skabes et arbejdsmiljø, der fysisk som psykisk gør arbejdspladsen til en      god og tryg arbejdsplads
 • at der skabes balance mellem      resurser og opgaver 
 • at arbejdsmiljøarbejdet fortsat      sættes på dagsordenen i såvel i lokaludvalgene som i hele MED      organisationen
 • at APV/trivselsundersøgelser      bliver en grundlæggende del af arbejdspladsernes arbejdsmiljøarbejde
 • at arbejdsmiljørepræsentanternes      faglige viden hele tiden opdateres
 • at arbejdsmiljørepræsentanterne      får den nødvendige tid til, at de lovpligtige opgaver kan udføres på      professionel vis
 • at arbejdsmiljørepræsentanternes      rolle fortsat styrkes, både i forhold til arbejdsgivere og medlemmer
 • at TR og AMR udgør et team, der      på skolerne samarbejder for at forbedre medlemmernes arbejdsmiljø, med      afsæt i DLF’s holdninger på arbejdsmiljøområdet
 • at der er et tæt samarbejde      mellem arbejdsmiljørepræsentanter og kredsens arbejdsmiljøansvarlige
 • at      der fortsat er fokus på:
 1. dårligt arbejdsmiljø der kan forøge sygefraværet
 2. dårligt indeklima
 3. utidssvarende bygninger
 4. manglende lærerarbejdspladser
 5. inklusion og konsekvenserne af det
 6.  

 Udmøntning af arbejdsmiljøpolitikken i Kredsen:

Handleplan i Kredsen betyder, at Kredsen:

 • fortsat har en      arbejdsmiljøansvarlig 
 • afholder minimum to årlige      møder for arbejdsmiljørepræsentanterne  
 • deltager i kursus for AMR i FAK
 • holder arbejdsmiljørepræsentanterne      opdateret med aktuelt materiale

herunder retningslinjer

 • er til rådighed med rådgivning til arbejdsmiljørepræsentanterne i deres daglige arbejde
 • indbyder nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter til et orienterende møde med Kredsens arbejdsmiljøansvarlige
 • inspirerer til, at der fokuseres på arbejdsmiljøspørgsmål i MED organisationen 

 

 • kvalificerer sagsbehandlere og styrelsesmedlemmer i arbejdsmiljøspørgsmål
 • forhandler kommunale vilkår for arbejdsmiljøsrepræsentanterne
 • forsat hvert år har et skriftligt indlæg i den skriftlige beretning

Udmøntning på kommuneniveau:

 • fastholde krav om flest mulige centrale aftaler både med hensyn til løn og arbejdstid
 • arbejde for at der skabes balance mellem krav og resurser
 • arbejde for mulighed for efter – og videreuddannelse
 • arbejde for at der til stadighed er fokus på:
 1. inklusion og konsekvenser heraf
 2. at give den rette undervisning/undervisningstilbud til alle elever
 3. øgede krav fra såvel centralt som lokalt hold

På skole/arbejdspladsniveau:

 • styrke samarbejdet mellem TR og AMR
 • arbejde for at synliggøre opfølgning af APV og trivselsundersøgelse på arbejdspladsen bl.a. ved udarbejdelse af konkrete handleplaner

udarbejde retningslinjer:

 1. for sygefravær
 2. stress
 3. vold/trusler om vold, chikane og mobning
 4. forældreklager
 5. skoleårets planlægning
 • arbejde for åbenhed og gennemskuelighed i beslutningsprocesser
 • arbejde for en tydelig informationspolitik på arbejdspladsen

 

Vedtaget på GF i 2010/konsekvensrettet 24.01.12