Hvem-hvad-hvor Generalforsamling

Udtalelse fra GF 15 til Byrådet

Hillerød Lærerkreds´ Generalforsamling 2015 udtaler følgende:

Udtalelse fra medlemmer forsamlet til Generalforsamling i Hillerød Lærerkreds den 20. marts 2015:

Til Hillerød Byråd

Vedr. den påtænkte besparelse på 3 % skoleområdet

I forbindelse med skolereformen besluttede man I Hillerød Kommune, at lærerne pr. 1. august 14 skulle effektiviseres med en øget undervisningsforpligtigelse. Det har vist sig, at man på flere skoler i dag underviser betydeligt mere end den politiske beslutning.

Den 1. august 2015 ligger en yderligere besparelse, der skal udmøntes. Besparelsen betyder, at der er færre lærere til at løfte den store opgave, der er i forbindelse med både den øgede inklusion og skolereformen.

Det bekymrer Hillerød Lærerkreds, at man nu påtænker endnu en besparelse på 3% i budget 2016 – 2019, hvilket svarer til ca. 25 – 27 færre lærerstillinger.

Folkeskolereformen er underfinansieret, og der er helt tydeligt brug for langt flere resurser på skoleområdet, hvis man skal leve op til sine mål og visioner.

Det giver ingen mening, hvis Hillerød Kommune ønsker at være en ansvarlig og fremsynet kommune, hvor det skal være den gode kvalitet i undervisningen til gavn for vores elever, et godt arbejdsmiljø for medarbejderne og en attraktiv kommune at være ansat i.

Det er Hillerød Kommunes ansvar, at skolerne lykkes med opgaven, og skolerne kan leve op til de lovgivningsmæssige krav, der stilles på området.  

På medlemmernes vegne

Lisbeth Abildgaard

Kredsformand Hillerød Lærerkreds