Hvem-hvad-hvor Generalforsamling

Generalforsamling 2016

Endelig dagsorden

 

Ordinær generalforsamling i Hillerød Lærerkreds,

tirsdag den 15. marts 2016 kl. 17:00 på Sophienborgskolen,

Sophienborg Allé 9, 3400 Hillerød

 

Foreløbig dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af forretningsorden
  3. Beretning
  4. Regnskab 2015
  5. Indkomne forslag.
  6. Budget 2016
  7. Valg jf. Kredsens vedtægter §8:

      a)      Kredsformand (og dermed kongresdelegeret)

      b)      Næstformand

      c)       Kasserer

      d)      2 styrelsmedlemmer

      e)      1. og 2.-suppleant for styrelsesmedlemmerne

      f)       2 kongresdelegerede

      g)      1. og 2.-suppleant for kongresdelegerede

      h)      2 revisorer

      i)        1. og 2.-suppleant for revisorerne.

   8.    Eventuelt.

Generalforsamlingen afsluttes med spisning. Tilmelding og køb af spisebilletter (kr. 20,- pr. stk.) hos din lokale tillidsrepræsentant senest torsdag den 10. marts 2016.

Det er muligt at deltage i generalforsamlingen uden at deltage i den efterfølgende spisning.

 

På Kredsstyrelsens vegne

Lisbeth Abildgaard, Kredsformand.