Hvem-hvad-hvor Generalforsamling

Generalforsamling 2015

DANMARKS LÆRERFORENING, KREDS 30 

Slotsgade 47, 1.

3400 Hillerød.

Tlf.: 48 26 32 72. E-mail: 030@dlf.org

 

Ordinær generalforsamling

fredag den 20. marts 2015 kl 17:00

på Frederiksborg Byskole

Carlsbergvej 13

3400 Hillerød.

 

Foreløbig dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne:

1.                         Valg af dirigent

2.                         Godkendelse af forretningsorden

3.                         Mundtlig beretning

4.                         Regnskab

5.                         Indkomne forslag

6.                         Budget

7.                         Evt.

Indkomne forslag skal være Kredskontoret i hænde senest den 6. marts. Henvendelse kan ske via mail på 030@dlf.org. Generalforsamlingen afsluttes med spisning og fest med levende musik.

Tilmelding og køb af spisebilletter hos din lokale tillidsrepræsentant.

Det er muligt at deltage i Generalforsamlingen uden at deltage i efterfølgende spisning og fest.

 

På Kredsstyrelsens vegne

Lisbeth Abildgaard, Kredsformand.

Hillerød, 6. februar 2015