Arbejdsliv Høringssvar

Understøttelse af skoledrift i lokalsamfundene

Understøttelse af skoledrift i lokalsamfundene

 

Hillerød Lærerkreds vil gerne rose indstillingen om en ekstra økonomisk bevilling til skoler med små matrikler.

 

Hillerød Lærerkreds vil ud fra en arbejdsmiljøsynsvinkel anbefale, at der besluttes en model, som giver de berørte skoler et så konstant budget som muligt, så skolernes budget ikke varierer mere end nødvendigt år for år.

 

Når der ikke er kontinuitet i budgettet, kan det betyde risiko for svingende antal ansættelser med dertil hørende risiko for utryghed hos medarbejderne.

 

 

Med venlig hilsen

Lisbeth Abildgaard

Formand i Hillerød Lærerkreds