Arbejdsliv Høringssvar

Pædagoger i skolen

Hillerød Lærerkreds agter ikke at kommentere på andre organisationers opgaver i skolen. Dette må være de berørte organisationers opgave.

 

I forvaltningens notat vedr. pædagoger i skolen og anvendelse af ”skoleassistentresursen”, lægges op til, at resursen i et stort omfang skal anvendes som en ”ekstra resurse” i undervisningen, og der beskrives, hvordan undervisning med to voksne i klassen skaber mere ro, færre konflikter, bedre mulighed for undervisningsdifferentiering og eleverne hurtigere kan få hjælp i undervisningen.

 

I mangel på resurser i skolerne til deletimer, vil Hillerød Lærerkreds gøre opmærksom på nedenstående undersøgelse, som Kredsen vil anbefale, at man politisk overvejer, både i forhold til de tre overordnende mål i reformen, som i forhold til den øgede inklusion.

 

Det drejer sig om undersøgelse foretaget af Rambøll har i 2014 om bl.a. effekten af at være to lærere i undervisningen.

Effekten har på de indsamlede data vist sig at være ensbetydende med, at man har kunnet begrænse behovet for yderligere støttetimer til den almindelige undervisning, og det samtidig øger tolærerordningen trivslen i klasser, hvor der er to eller flere elever med diagnoser.

 

Når det politisk er et ønske om at inkludere flere elever i den almene undervisning, giver det rigtig god mening, at den ekstra resurse lægges til tolærerordning, hvor forskningen viser, at inklusionsopgaven lykkes bedst.

 

Ekstra resurser til rullende skolestart på Uvelse skole.

 

Hvis man politisk beslutter at reducere så kraftigt i økonomien til en rullende skolestartsordning på Uvelse Skole, fjerner man grundlaget for en vellykket skolestartsordning. Det er efter Kredsens opfattelse mere end bekymrende for projektets eksistens.

 

 

Med venlig hilsen

Lisbeth Abildgaard

Kredsformand i Hillerød Lærerkreds