Arbejdsliv Høringssvar

Kommunalbudget 15-18

Høringssvar Budget 15-18

 

  • Vedr. budgetforslag 42FF111 –      En ekstra klokketimes undervisning pr. uge pr. lærer

 

I forbindelse med implementeringen af Skolereformen har der været indlagt en besparelse på 18,5 mio. i 2015, 2016 og 2017.

 

Reformen og virkningen af lærernes øgede undervisningsforpligtigelse på 80 klokketimer/2 klokketimer pr. uge pr. 1. august 14, er endnu ikke kendte.


På den baggrund vil Hillerød Lærerkreds stærkt anbefale, at man ikke vedtager en yderligere undervisningsforpligtigelse for lærerne.

 

En øget undervisningsandel vil ikke være understøttende eller fremmende for målene i reformen eller for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

 

  • Vedr. budgetforslag 42FF102A/B,      42FF103A/B, 42FF107 samt42FF108

 

Besparelsesforslag om reduktioner på supplerende undervisning, supplerende dansk som andetsprog, reducering af specialundervisning og bortfald af pædagogisk medhjælp i børnehaveklasserne, vil være i strid med ønsket om øget inklusion og Hillerød Kommunes tre indsatsområder i forhold til folkeskolereformen.

 

Det er de svageste af skolens elever, der ikke vil kunne få den rette undervisning. I takt med at elevtallet i klasserne stiger, vil elever med særlige behov fagligt som adfærdsmæssigt få sværere ved at blive fastholdt i normalundervisningen

 

Når man indsnævrer rammerne i forhold til den øgede inklusion, kan konsekvensen blive, at forældre fravælger folkeskolen og i stedet vælger en privatskole.

 

 

 

Med venlig hilsen Lisbeth Abildgaard

Kredsformand Hillerød Lærerkreds