Arbejdsliv Høringssvar

Kvalitetsrapport 2013-2014

Hillerød Lærerkreds har valgt at fokusere på følgende områder i rapporten:

 

  • Undervisning i tal
  • Særlige undervisningstilbud
  • Økonomi og IT

 

Undervisning i tal

 

Tabel 1.3 Gennemført undervisning.

 

Det er positivt, at opgørelserne over gennemførelse af det planlagte timetal viser, at det er ganske lille procent af de planlagte undervisningstimer, der ikke bliver gennemført med enten anden lærer fra teamet eller en vikar.

 

Opmærksomheden bør rettes mod, hvilken vikardækning, der findes på skolerne. Hillerød Lærerkreds er af den opfattelse, at de fleste skoler har mange ikke uddannede vikarer, der varetager vikardækningen. Det harmonerer ikke med skolereformen, hvor der skal være et stærkt fokus på resultater af den fagfaglige undervisning. En løsning på denne problematik kunne være, at skolernes lærere læser vikartimer, som en del af deres undervisningsopgave.

 

Det er bekymrende, at vikarbudgettet bliver beskåret pr. 1. august 15, hvor der ud over alment fravær som f.eks. sygdom, omsorgsdage m.m. også skal anvendes vikarmidler til kompetenceudvikling af lærerne jf. målsætningen om fuld kompetencedækning i folkeskolelovens § 40 stk. 7 i 2020.

 

Politisk bør man genoverveje besparelsen, da det i indeværende skoleår tyder på, at de afsatte vikarmidler pt. kke er tilstrækkelige. På flere skoler har man set sig nødsaget til, at lederne må indgå i vikardækningen!!

 

 

Særlige undervisningstilbud

 

Tabel 2.4 og tabel 4.3 Folkeskolens afgangsprøver- tosprogede og ikke tosprogede

 

Resursen til undervisning af tosprogede elever beskæres pr. 1. august 2015. Det er efter Kredens opfattelse ikke et område, der skal skæres i, når man ser på de resultater ved afgangsprøverne sammenlignet med ikke tosprogede elever.

 

Dette er et område, som man politisk bør have fokus på set i relation til skolereformen, hvor et af de overordnede mål er en reducering af den negative sociale arv.

 

Økonomi og IT

 

Tabel 3.3.

 

Det er vigtigt, at der fortsat er fokus på efter – og videreuddannelse generelt. Der anvendes meget få midler på kompetenceudvikling og der er et stort ”efterslæb” på dette område. De centrale midler, der udlægges til kommunerne i forbindelse med skolereformen er tiltænkt af opkvalificering linjefagskompetence og dækker udelukkende kursusudgiften.

Der er mange øvrige områder, der er vigtigt at lærerne bliver efter -og videreuddannet i. Eksempelvis i forhold til inklusionen, IT for at styrke IT i undervisningen, hvor den enkelte lærer kan effektivisere sin forberedelse samt generel fagfaglig IT opkvalificering i fagene.

Med venlig hilsen

 

Lisbeth Abildgaard