Arbejdsliv Høringssvar

Ny budgetmodel for udlagt specialundervisning

Her kan du læse Hillerød Lærerkreds' høringsbrev vedr. ny budgetmodel for udlagt specialundervisning.