Arbejdsliv Arkiv

Uddybning af Fælles Forståelse 15-16

Læs Kredsens kommentarer til forløbet omkring den fælles forståelse for arbejdstiden i Hillerød Kommune i skoleåret 2015-2016.

Fælles Forståelsespapir for skoleåret 15/16

Det har ikke været muligt, at lave en lokalaftale med Skoleforvaltningen i Hillerød kommune om arbejdstiden i skoleåret 15/16. På Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015 tog udvalget den politiske beslutning1, at Hillerød Lærerkreds kunne forhandle en ny fælles forståelse med små justeringer. Forretningsudvalget vurderede, at en fælles forståelse med Skoleforvaltningen er til gavn for vores medlemmer, selvom det ikke er uden problemer.

Det fælles forståelsespapir er indgået for skoleåret 15/16, og hermed er der lagt op til en ny forhandling i foråret 2016.

Ordlyden i forståelsespapiret for skoleåret 15/16 er ikke ændret væsentligt i forhold til formuleringerne i dette års forståelse. De 15 fokuspunkter2 fra OK15 mellem Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation er vedhæftet den fælles forståelse. Skoleledelsen har forpligtigelsen til at planlægge, tilrettelægge og evaluere skoleåret 15/16 i forhold til fokuspunkterne er gældende.

Der skal i særdeleshed fokus på det kommende skoleårs tildeling af undervisningstimer. Overenskomsten og de tre overordnede mål vedr. planlægning og afvikling af skoleåret 15/16 skal følges:

  • Kvalitet i undervisningen
  • Understøtte et godt arbejdsmiljø
  • Styrket social kapacitet

For at sikre et godt arbejdsmiljø skal der være særlig opmærksomhed på arbejdstidens tilrettelæggelse – jf. punkterne 4, 5, 6 og 7 fra OK15 mellem KL og LC. Disse punkter vedrører planlægningen af forberedelsestiden, hvor det er vigtigt, at der planlægges i ”blokke”, så den enkelte lærer reelt kan bruge den tildelte forberedelsestid.

Alle lærere/børnehaveklasseledere skal i forbindelse med tildeling af opgaver have en dialog med lederen omkring opgaveoversigten, og den enkelte skal opleve at fordelingen er et ”….  udtryk for retfærdighed og udarbejdet ud fra forståelige, gennemskuelige og saglige kriterier” – jf. punkt 1, 2 og 3 i de 15 fokuspunkter.

Både din TR og kreds vil gerne give sparring i forhold til dine kommende arbejdsopgaver.

 

Venlig hilsen Kreds 30

Lisbeth Abildgaard

 

1: Læs referatet fra Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015 hér: Referat af Økonomiudvalgsmøde

                            

2: Der er hængt en plakat med de 15 fokuspunkter på lærerværelset eller 15 punkter om arbejdstid - det digitale hjul