Arbejdsliv Arkiv

1-årig Lønaftale i Hillerød, 2014-2015

I forbindelse med Lov 409 blev alle lokallønsaftaler, hvori centrale lønmidler har indgået i en lokal lønaftale ophævet pr.1. august 14. I Hillerød Lærerkreds drejer det sig om Hillerødtillægget. Hillerød Kommune ville ikke fortsætte med en lønaftale, der er administrativ enkel, derfor vil lønnen i næste skoleår udbetales jf. nedenstående:

 

 

Der skal fremover udbetales konkret på   antal undervisningstimer. På den baggrund er Hillerødtillægget adskilt i lokallønsmidler   + centrale midler.

 

Der er indgået en et – årig aftale, som   sikrer garantiløntil   alle.(Ingen går som følge af aftalen ned i løn).

 

Nyt Hillerødtillæg for OK – ansatte   lærere/børnehaveklasseledere: 11.500 i 00/niveau + konkret optalte   undervisningstimer(opvejer tidligere funktionstillæg)

 

Nyt Hillerødtillæg for Protokollat 2 ansatte   børnehaveklasseledere/lærere:                      

lærere løntrin 44 + konkret optalte   undervisningstimer og børnehaveklasseledere: løntrin 37 + konkret optalte   undervisningstimer(opvejer tidligere funktionstillæg)

 

Nyt Hillerødtillæg for OK – ansatte på   Harløse Skole og Skolen ved Skoven: 13.000 kr. i 00/niveau   + konkret optalte   undervisningstimer(opvejer tidligere funktionstillæg)

 

For OK – ansatte: + 1 løntrin(32 – 33) for   børnehaveklasseledere med 12 års erfaring fastholdt og + 1 løntrin(39   – 40) for lærere med 12 års erfaring fastholdt, som forskellen mellem   løntrin 39 - 40

 

Følgende   øvrige tillæg i lønaftalen fortsætter:

 

Klasselærertillæg, tillæg for skiftende   arbejdssteder samt lønaftalen for kvalifikationsløn.

 

I Hillerødtillægget er der indlagt 13 timer   efter kl. 17.00 på hverdage(10 timer jf. Fælles forståelsespapir indgået   mellem Hillerød Kommune og Hillerød Lærerkreds om udmøntning af arbejdstid i   næste skoleår samt 3 timer til læringsdage i august måned) Timer, der ikke   henholder sig til dette – optælles og udbetales konkret efter Lov 409.

 

 Nærmere oplysninger følger efter   sommerferien.