Arbejdsliv Ansat i kommunen

Tjenestefrihed med løn

Herunder kan du læse om tjenestefrihed som ansat i Hillerød Kommune.

 

Tjenestefrihed - diverse

 

gældende fra 1. januar 2007
 
Eget 25, 40 og 50-års jubilæum
En fridag i anledning af jubilæet, se i øvrigt
 
Egen 50, 60 og 70-års fødselsdag
Frihed på dagen.
 
Eget bryllup
Fri på dagen + 1 dag i forbindelse med dagen.
 
Eget sølvbryllup
Fri på dagen + 1 dag i forbindelse med dagen.
 
Direktionen/afdelingschefen kan herudover efter konkret vurdering bevilge tjenestefrihed i nødvendigt omfang.
 
Alvorlig sygdom, død og begravelse
Fornøden frihed i forbindelse med sygdom, død og begravelse inden for den nærmeste familie gives efter aftale med lederen. Ved nærmeste familie forstås: Ægtefælle/samlever, børn, svigerbørn, forældre, stedforældre, svigerforældre, bedsteforældre, søskende og børnebørn.
 
Ved kollegas begravelse: Fornøden frihed på dagen.
 
Undervisere/elever
Tjenestefrihed gives i fornødent omfang til elever på Handelsskolen, Kommunomuddannelsen samt på Forvaltningshøjskolen og andre relevante kurser, samt til undervisere for disse elever. I forbindelse med eksamen ydes tjenestefrihed i henhold til overenskomsterne. Der ydes også tjenestefrihed på dagen for aflevering af afløsningsopgave.
 
Faglige kurser, intern uddannelse o.lign.
Tjenestefrihed kan af direktøren/afdelingschefen bevilges efter konkret vurdering eller i henhold til overenskomstbestemmelserne og under hensyntagen til kursusbudget i den pågældende forvaltning. 
 
Egen flytning
I tilfælde af egen flytning til ny bopæl gives 1 fridag.
 
Bloddonorer
Fornøden tjenestefrihed til opfyldelse af donortjeneste.
 
Session (værnepligt)
Tjenestefrihed til opfyldelse af pligten til at give møde ved session.
 
Borgerligt ombud
Læs mere her.
 
Ordinære læge- og tandlægebesøg samt ambulante behandlinger
Til personlig og mindreårige børns læge- og tandlægebesøg samt behandlinger med helbredsmæssigt sigte gives frihed normalt med max. 2 timer. Ved akutte læge- og tandlægebesøg m.v. gives den dertil fornødne frihed.